2016 Ford F-150 Kanada Hinnat | CarCostCanada® (2023)

Viimeksi päivitetty: 1.-22. kesäkuuta

EHTOJEN HYVÄKSYMINEN KÄYTÖN KAUTTA

Käyttämällä tätä sivustoa osoitat 1) että haluat liittyä CarCostCanadan® jäseneksi sillä edellytyksellä, että luottokorttiasi laskuttaa tarvittaessa Armada Data Corporation (CarCostCanadan emoyhtiö). 2) hyväksyntäsi kaikkiin ehtoihin, ehtoihin ja huomautuksiin, jotka sisältyvät tähän tai joihin viitataan ("Käyttöehdot"). Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä tätä sivustoa. Pidätämme oikeuden harkintamme mukaan päivittää tai muuttaa näitä käyttöehtoja. Suosittelemme, että tarkistat käyttöehtoja ajoittain mahdollisten muutosten varalta. Hyväksyt, että jatkat tämän sivuston käyttöä käyttöehtoihin tehtyjen muutosten julkaisemisen jälkeen, mikä merkitsee näiden muutosten hyväksymistä.

PRO-JÄSENYYS

Kaikki pro-jäsenyytemme muunnelmat ovat vain uusien jäsenten saatavilla.

SOPIMUS TIETOEMME KÄYTTÖÖN

Sitoudut täten olemaan käyttämättä mitään tietoja, mukaan lukien rajoituksetta hintatiedot, jälleenmyyntitarkoituksiin. Sitoudut lisäksi olemaan käyttämättä mitään tietoja, mukaan lukien rajoituksetta hintatiedot, mihinkään laittomaan tarkoitukseen.

KAUPALLINEN KÄYTTÖ

Hyväksyt ja tunnustat, että et ole auton välittäjä etkä käytä tietojamme liiketoiminnan tutkimustyökaluna, myyntityökaluna tai muuhun tarkoitukseen kaupallisen tai henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi. Jos olet auton välittäjä ja haluat saada tietoja, ota yhteyttä jäsenpalveluosastoomme, niin luomme sinulle kaupallisen tilin (jos sovellettavissa ja johdon hyväksymä).

OIKEUDENKÄYTÖN POLITIIKKA

Suostut luomaan CarCostCanada-hintaraportteja vain henkilökohtaiseen käyttöön. Hyväksyt lisäksi, että et jaa suullisesti, sähköisesti tai millään muulla tavalla CarCostCanadan hintaraportteja kenenkään kanssa ilman CarCostCanadan kirjallista lupaa. CarCostCanada pidättää oikeuden seurata jäsenten käyttöä. CarCostCanada voi harkintansa mukaan irtisanoa jäsenyytesi ja kaikki sen edut. Sitoudut olemaan rakentamatta yli viittä (5) CarCostCanada-hintaraporttia vuodessa, mutta jos tarvitset lisäraportteja, saatat joutua antamaan kirjallisen selvityksen lisätarpeesta.

HINTARAPORTTI HISTORIA

Hyväksyt, että säilytämme kopion hintaraporteistasi myöhempää käyttöä varten. Hintaraportit ovat saatavilla henkilökohtaiselta jäsentililtäsi. Säilytämme sinulle kopion hintaraportistasi 547 päivän ajan, jonka jälkeen se poistetaan järjestelmästämme, eikä se ole enää käytettävissä henkilökohtaisessa jäsenen hallintapaneelissasi.

SOPIMUS TIETOJEN KÄYTTÖÖN

Hyväksyt, että voimme jakaa yhteystietosi ajoittain tiettyjen uusien autojen jälleenmyyjien kanssa, jotka tarjoavat sinulle tarjouksia. Toisinaan jaamme tietoja tytäryhtiöidemme tai palvelukumppaneidemme kanssa tarjotaksemme erilaisia ​​jäsenyytesi mukana olevia tuotteita ja palveluita.

VIESTINTÄ SÄHKÖPOSTILLA

CarCostCanadan rekisteröitynä jäsenenä me ja jälleenmyyjämme tytäryhtiöt voimme lähettää sinulle sähköposti- ja/tai tekstiviestiviestejä, jotka liittyvät jäsenyytesi, verkkosivuston käyttöön, erikoistarjouksiin ja muihin tärkeisiin muutoksiin, kuten näihin käyttöehtoihin, meidän Tietosuojakäytäntö jne.

KOLMANSIEN OSAPUOLEN SIVUSTOT

Tämä sivusto voi tuottaa automaattisia hakutuloksia tai muuten linkittää sinut muille Internetin sivustoille. Nämä sivustot voivat sisältää tietoa tai materiaalia, jota jotkut ihmiset saattavat pitää sopimattomina tai loukkaavina. Nämä muut sivustot eivät ole Armada Data Corporationin hallinnassa, ja hyväksyt, että Armada Data Corporation ei ole vastuussa tällaisten sivustojen sisällön tarkkuudesta, tekijänoikeuksien noudattamisesta, laillisuudesta, säädyllisyydestä tai mistään muusta seikasta. Tällaisen linkin sisällyttäminen ei tarkoita, että Armada Data Corporation tai minkäänlainen yhteys sen operaattoreiden kanssa olisi hyväksynyt sivuston.

OMISTUSOIKEUDET

Ymmärrät ja hyväksyt, että kaikki tällä sivustolla saatavilla oleva sisältö ja materiaalit, mukaan lukien rajoituksetta hintatiedot, on suojattu tekijänoikeuksilla, tavaramerkeillä, palvelumerkeillä, patenteilla, liikesalaisuuksilla tai muilla omistusoikeuksilla ja laeilla. Lukuun ottamatta Armada Data Corporationin nimenomaista lupaa, sitoudut olemaan myymättä, lisensoimatta, vuokraamatta, muokkaamatta, levittämättä, kopioimatta, jäljentämättä, lähettämättä, näyttämättä julkisesti, esittämättä julkisesti, julkaisematta, mukauttamatta, muokkaamatta tai luomatta johdannaisteoksia sellaisista materiaaleista tai sisällöstä. . Yllä olevasta huolimatta voit tulostaa tai ladata yhden kopion tämän sivuston materiaaleista tai sisällöstä mille tahansa tietokoneelle henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, edellyttäen, että säilytät kaikki tekijänoikeus- ja muut omistusoikeudelliset huomautukset ennallaan. Tietojen tai muun sisällön järjestelmällinen hakeminen tältä sivustolta kokoelman, kokoelman, tietokannan tai hakemiston luomiseksi tai kokoamiseksi suoraan tai epäsuorasti ilman Armada Data Corporationin kirjallista lupaa on kielletty. Lisäksi sisällön tai materiaalien käyttö mihinkään tarkoitukseen, jota ei ole nimenomaisesti sallittu näissä käyttöehdoissa, on kielletty. Kuten edellä mainittiin, tämän sivuston materiaalien tai suunnitteluelementtien jäljentäminen, kopioiminen tai uudelleenjakaminen kaupallisiin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty ilman Armada Data Corporationin nimenomaista kirjallista lupaa.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE TAKUISTA

Kaikki materiaalit, tiedot, ohjelmistot, tuotteet ja palvelut, jotka sisältyvät tähän sivustoon tai ovat saatavilla tämän sivuston kautta ("Sisältö"), tarjotaan "sellaisenaan" ja "sellaisena kuin se on saatavilla" käyttöösi. Sisältö tarjotaan ilman minkäänlaisia ​​takuita, joko nimenomaisia ​​tai oletettuja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, oletetut takuut kaupallisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai loukkaamattomuudesta. Armada Data Corporation, sen tytäryhtiöt ja sen lisenssinantajat eivät takaa, että sisältö on tarkkaa, luotettavaa tai oikeaa; että tämä sivusto on käytettävissä milloin tahansa tai missä tahansa tietyssä paikassa; että kaikki viat tai virheet korjataan; tai että sisältö ei sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Tämän sivuston käyttö on täysin omalla vastuullasi. Koska jotkin lainkäyttöalueet eivät salli tiettyjen takuiden poissulkemista, nämä poikkeukset eivät välttämättä koske sinua.

VASTUUN RAJOITUS

Armada Data Corporation, sen tytäryhtiöt tai sen lisenssinantajat eivät ole missään olosuhteissa vastuussa suorista, epäsuorista, rankaisevista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän sivuston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä. Tämä rajoitus pätee riippumatta siitä, perustuuko väitetty vastuu sopimukseen, vahingonkorvausvelvollisuuteen, laiminlyöntiin, ankaraan vastuuseen tai mihin tahansa muuhun perusteeseen, vaikka Armada Data Corporationille olisi kerrottu tällaisen vahingon mahdollisuudesta. Koska jotkin lainkäyttöalueet eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, Armada Data Corporationin vastuu tällaisilla lainkäyttöalueilla rajoitetaan lain sallimissa rajoissa.

KORVAUS

Armada Data Corporationin pyynnöstä sitoudut puolustamaan, korvaamaan ja pitämään Armada Data Corporationia ja sen tytäryhtiötä ja muita sidosyrityksiä sekä niiden työntekijöitä, urakoitsijoita, virkamiehiä ja johtajia kaikista vastuista, vaateista ja kuluista, mukaan lukien oikeudelliset kulut. palkkiot (asianajaja-asiakaspohjalta), jotka johtuvat tämän sivuston käytöstä tai väärinkäytöstä. Armada Data Corporation varaa oikeuden omalla kustannuksellaan ottaa yksinomaisen puolustuksen ja hallinnan kaikissa asioissa, jotka muutoin ovat sinun korvausvelvollisia, jolloin teet yhteistyötä Armada Data Corporationin kanssa mahdollisten suojakeinojen puolustamiseksi.

KANSAINVÄLINEN KÄYTTÖ

Armada Data Corporation ei takaa, että tämän sivuston materiaalit ovat soveltuvia tai saatavilla käytettäväksi Kanadan ulkopuolella, ja niihin pääsy alueilta, joilla niiden sisältö on laitonta, on kielletty. Ne, jotka päättävät käyttää tätä sivustoa muista paikoista, tekevät sen omasta aloitteestaan ​​ja ovat vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta.

LAIN JA FOORUMIN VALINTA

Näitä käyttöehtoja säätelevät Ontarion maakunnan lait ja niitä tulkitaan niiden mukaisesti. Hyväksyt nimenomaisesti, että yksinomainen toimivalta kaikista näistä käyttöehdoista johtuvista tai niihin liittyvistä vaatimuksista tai toimista tai tämän sivuston käytöstäsi on jätettävä vain Ontarion provinssin tuomioistuimille, ja lisäksi hyväksyt ja suostut harjoitukseen. tällaisten tuomioistuinten henkilökohtaista toimivaltaa tällaisten kanteiden tai kanteiden riita-asioissa.

EROTETTAVUUS JA INTEGRAATIO

Ellei tässä toisin mainita, tämä sopimus muodostaa koko sopimuksen sinun ja Armada Data Corporationin välillä koskien tätä sivustoa ja syrjäyttää kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset viestit ja ehdotukset (joko suulliset, kirjalliset tai sähköiset) sinun ja Armada Data Corporationin välillä tähän liittyen. sivusto. Jos jokin näiden käyttöehtojen osa katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen osa on tulkittava sovellettavan lain mukaisella tavalla siten, että se kuvastaa mahdollisimman lähes osapuolten alkuperäisiä aikomuksia, ja loput osat pysyvät täysin voimassa. ja vaikutus.

PÄÄTTYMINEN

Armada Data Corporation varaa oikeuden oman harkintansa mukaan lopettaa pääsysi tälle sivustolle tai sen osiin joko ilmoittamalla tai ilman ennakkoilmoitusta.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated: 12/07/2023

Views: 6009

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.